TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Ato amin’ity fitoerana ity tokoa Jehovah, fa izaho no tsy nahalala. Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah. Tsy azonay atao ny hanome ny anabavinay ho an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 46.66 MBytes

Boutique sacha74 0 1. Ireo no zanakalahin’i Ada, vadin’i Esao. Mbola misy anjara sy lova ho anay va ao iatolika rainay? Indro, tamy ilay mpanonofy. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany.

Raha tafahaona amin’ny antokony anankiray Esao ka mamely azy, dia handositra kosa ny antokony anankiray. Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Inona izao nataonao izao?

baiboly katolika pdf

Synonyme gratuit Dictionnaire hors ligne avec des milliers de mots et Conditions. Aoka tsy ho ratsy katoluka imasonao ny amin’ny zaza sy katoilka andevovavinao; fa izay rehetra lazain’i Saraha aminao, dia ekeo ny teniny, fa avy amin’Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao.

  TÉLÉCHARGER SOUF MI AMOR MP3

Indro, efa nekeko koa ianao tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io. Ce document au format PDF 1. Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba?

baiboly katolika malagasy- pdf documents

Boutique sacha74 0 1. Mpisafo ianareo baigoly marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah.

Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Angamba tsy hety hiaraka amiko ho amin’ity tany ity ny vehivavy; moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin’ny tany izay nialanao va aho?

Angamba roa-polo no bsiboly hita ao.

baiboly katolika pdf

Anay ny rano; ary ny anaran’ny lavaka fantsakana dia nataon’Isaka hoe Eseka, satria nifanditra taminy izy ireo. Missel en malgache du dimanche. Tonony izay ho karamanao, dia homeko anao. Faingana, makà koba tsara toto intelon’ny famarana; dia fetafetao ka ataovy mofo. Ary ny biriky katolikka taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra.

Ka nahoana no nofitahinao aho? Dia nataoko teo anorony ny kavin’orona, ary ny haba teny amin’ny tànany. Izany no nanamavoan’i Esao ny fizokiany.

Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao? Ary nomeny azy naiboly, dia nandry taminy izy, bauboly nanan’anaka taminy ravehivavy.

  TÉLÉCHARGER IE7PRO GRATUIT GRATUIT

Ary Abela dia katoljka ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Lazao amiko izay ho karamanao. Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao? Hataoko maro indrindra ny taranakao, ka tsy ho azo isaina izy noho ny hamaroany. Angamba halainao an-keriny amiko ny zanakao-vavy.

Ny Baiboly Masina

Izao no holazainareo amin’i Esao tompoko: Jehovah, Izay andehanako eo anatrehany, dia haniraka Ilay Anjeliny homba anao sy hanambina ny alehanao, ary ianao haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny havako sy amin’ny tranon’ikaky. Pdg plusieurs dictionnaires Français et un dictionnaire de synonymes.

Ary ny Katooika no tompon-tany tany Kanana fahizay. An’i Jakoba mpanomponao ireo, dia matolika nampanaterina ho an’itompokolahy Esao; ary indro koa izy ao aorianay ao. Inona ary no homeko anao?

Author: admin